תרשים א' - מודל פעילות נפוץ בשוק

כאשר אנחנו נקראים לעזרה, אנחנו נאלצים להתמודד עם תכנון של המתקנים והתקנה שאינו לוקח בחשבון תפקוד וביצועים ארוכי טווח של המערכת כמו שיפור בתפוקה, מניעת תקלות וחסכון אנרגטי, המובילים להוצאות כספיות מיותרות. אפשר להבין זאת על רקע העובדה הפשוטה שמהנדסים המתכננים את המערכות אינם בעלי ניסיון בתפעול שלהם ואינם נדרשים להתחייב לתוצאות לאורך זמן.

החדשות הטובות הן שיותר ויותר סופרמרקטים מבינים שכדי להביא לשינוי משמעותי אי אפשר להתייחס לגורם המתחזק כספק שנקרא רק כשמתחוללת הבעיה ורבים בוחרים להתקשר עמנו במודל של "ליסינג תפעולי" המאפשר לנו להביא לשינוי יסודי של מערכות הקירור. זאת, מהטעם הפשוט שרק קבלן המתחזק את המערכות לאורך זמן ומעורב בניהול שלהן, יכול להבטיח שיפור משמעותי בביצועים לטווח ארוך (ראו תרשים ב').

גרף קשת

תרשים ב' - מודל "הליסינג התפעולי" בהתקשרות עם GVK

כאשר אנחנו נקראים לעזרה, אנחנו נאלצים להתמודד עם תכנון של המתקנים והתקנה שאינו לוקח בחשבון תפקוד וביצועים ארוכי טווח של המערכת כמו שיפור בתפוקה, מניעת תקלות וחסכון אנרגטי, המובילים להוצאות כספיות מיותרות. אפשר להבין זאת על רקע העובדה הפשוטה שמהנדסים המתכננים את המערכות אינם בעלי ניסיון בתפעול שלהם ואינם נדרשים להתחייב לתוצאות לאורך זמן. החדשות הטובות הן שיותר ויותר סופרמרקטים מבינים שכדי להביא לשינוי משמעותי אי אפשר להתייחס לגורם המתחזק כספק שנקרא רק כשמתחוללת הבעיה ורבים בוחרים להתקשר עמנו במודל של "ליסינג תפעולי" המאפשר לנו להביא לשינוי יסודי של מערכות הקירור. זאת, מהטעם הפשוט שרק קבלן המתחזק את המערכות לאורך זמן ומעורב בניהול שלהן, יכול להבטיח שיפור משמעותי בביצועים לטווח ארוך (ראו תרשים ב').

גרף 2

הפתרון של "קשת טעמים"

סניף קשת טעמים בכפר סבא בחרו בפתרון אחר, הוליסטי יותר מהמוכר. הסניף, שחרט על דגלו איכות ומצויינות, הכיר בערך של הידע והניסיון שצברנו וביקש מאתנו להיות אחראיים על כל תהליך הקמת מתקן הקירור ולא רק על השלב השלישי – התחזוקה השוטפת (ראו תרשים ג'). ההתקשרות עם הסניף היא ל-7 שנים ובמהלכן GVK אחראים גם על שלב התכנון (בעבודה לצד מהנדס יועץ מטעם הרשת), גם על הביצוע וגם על ניהול המערכת. התקשרות זו אפשרה לנו לפעול לפי הסטנדרטים הגבוהים של GVK, לא לבצע פשרות בשלבים ההתחלתיים של התכנון וההקמה, ולקבוע יעדי ביצוע וחסכון שאפתניים במיוחד.

תרשים ג

בשלב התכנון הקפדנו על שימשו בחומרים ואביזרים איכותיים שאולי יקרים יותר מאחרים, אבל כאלה המבטיחים ROI בפרק זמן ההתקשרות. בהיבט התפעולי, הקפדנו על הטמעה של שיטת הפעלה הטובה ביותר, עד לפרט או האביזר האחרון. לדוגמה, המפזרים הנם פרי תכנון קפדני שלנו ובכך אנחנו מוודאים ניצול מקסימלי של מלוא שטח החלפת החום.

המעקב והבקרה שאנחנו מבצעים 24/7 אחר ביצועי המערכת מלמדים שהיא כבר עומדת ביעדים שהצבנו לעצמנו ואף מעבר לכך. אנו נמשיך ונעדכן בנוגע לביצועי הפרויקט.