גידרון לוגו

היעד של הפרויקט הוגדר לבניית תשתית לקירור ב- CO2 של חדר בצקים הקיים עם אפשרות להרחבת הקירור לאזורים נוספים.
בעלי העניין העיקריים המעורבים בפרויקט – מוני (מנהל המפעל) חצרון (מנהל כספים), איגור (מנהל האחזקה), אנדריי קונופליוב (מנהל הפרויקט), ארטמי דייקין (מהנדס מתכנן)
תחילת הפרויקט: את הפרויקט התחלנו להקים במפעל במאי 2023,
השלמת הפרויקט: הקמתו הסתיימה בסוף אוגוסט 2023.

תיאור הפרויקט

הבעיות והצורך שהפרויקט התכוון לטפל בהם

  • הגבלת השימוש בקררים מסוג פריאון, מה שעלול היה להוביל לבעיות עתידיות בתהליכי הייצור.
  • הגדלת תפוקות הקירור תוך מעבר לגז טבעי.
  • זמן אספקה נדרש צפוף
  • בעיית מקום בחדר לטובת תליית הציוד עם הספק המתאים

הבעיות הוגדרו יחד עם הגורמים הרלוונטים המפעל.

מה היו ההשלכות של אי טיפול בבעיה או בצורך – אי יכולת המפעל לעמוד בתפוקות הקירור הנדרשות והעתידיות שלו.

אסטרטגיה וביצוע של הפרויקט

הגישה הייתה שיתוף הלקוח בפתרון המוצע.
השלבים העיקריים היו: תכן הנדסי, ייצור מקומי, רכש ציוד וחלקים, הרכבה והרצת המערכת.
נוצלו בביצוע הפרויקט במשאבים הבאים – כ"א הנדסי וטכני איכותי, עלויות גבוהות, טכנולוגיות ייצור מקומיות מתקדמות.

אתגרים ופתרונות

במהלך הפרויקט נתקלנו באתגרים הבאים – ייצור המפזרים בלו"ז קצר ובמסגרת ספקים מקומיים.
כיצד התמודדו עם האתגרים הללו – תכן וליווי הדוק
אירועים או מכשולים בלתי צפויים, ואופן טיפולם – התאמת המפזרים לא הייתה מדויקת לצרכים ונדרש היה לתת מענה טכני-טכנולוגי, שאכן פתר את הבעיה.

תוצאות והשפעה של הפרויקט

מערכת קירור בקרר טבעי מסוג CO2, שמספקת הספקי קירור גבוהים כנדרש.
התוצאות נמדדו באמצעות אמצעי בקרה של טמפ' תוך כדי הרצת המערכת.
מה הייתה ההשפעה של הפרויקט על הבעיה או הצורך שזוהה? השפעה ניכרת, מהווה בסיס להרחבת השימוש בגז הקירור הנבחר לתחומים אחרים בחברה.
בהשוואה ליעדים וליעדי הפרויקט הראשוניים הושגו תוצאות מצוינות.

הפקת לקחים והמלצות עתידיות

אחד הלקחים המרכזיים שנלמדו מהפרויקט הוא שיש להיצמד לרכש רכיבים מיצרנים בינלאומיים מוכרים העומדים בכל התקנים הנדרשים בתחום; ולא להסכים לעשות פרויקטים בלו"ז צפוף ביותר כשאין ודאות להתכנות טכנית-טכנולוגית לפתרון המוצע.
מה ניתן היה לעשות אחרת לתוצאות טובות יותר – רכישה של מפזרים בחו"ל מספק בינלאומי מוכר.

המלצות ותיאורי מקרה

אחד מסיפורי ההצלחה הקשורים לפרויקט הוא ייצור המפזרים בארץ.

אנשי המפתח המעורבים בפרויקט – מוני (מנהל המפעל), איגור (מנהל האחזקה), ארטמי דייקין (מהנדס מתכנן), אנדרי קנופוליוב (מנהל הפרויקט), סלבה גוטמן (טכנאי בכיר), חי קראיטמן (טכנאי בקרה) יצרנים מקומיים וקבלני משנה בתחום הצנרת.