לקוחות GVK ממליצים

אושר עד
פילסברי
תממ
סלטי שמיר
גידרון
חברת תממ
לוטרינגר
המאפה הצרפתי
כל הבשר
הבית תעשיות מאפה
סוויס פורט
גלתום
דרום אמריקה