החודש התקיימה פגישה ראשונה של המטה לקידום התייעלות אנרגטית  במשרדי ארגון אדם טבע ודין. היוזמה היא פרי שיתוף פעולה של המדינה דרך משרד האנרגיה, ארגוני חברה אזרחית כמו אדם טבע ודין ואיגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל והמגזר העסקי. המטרה המרכזית למיסוד המטה היא ליצור שיח ושיתופי בין מגזריים אפקטיביים ליישום של התייעלות אנרגטית בהיקף לאומי נרחב ולשם עמידה ביעדים של חסכון באנרגיה שהמדינה הציבה לעצמה.

במהלך הפגישה הציג יחזקאל ליפשיץ, סמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים במשרד האנרגיה, את התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית ונערך דיון שנגע בחסמים להתייעלות ובהצעות לשינוי המצב.

נציגי חברת GVK בדיון העלו את החשיבות שבטיפול במתקני קירור תעשייתיים להתייעלות, על רקע מרכזיותם בשימוש באנרגיה במגזר העסקי.

נמשיך ונעדכן בפעילות המטה.

עשוי לעניין אותך גם...